VIZE: Jak naplnit příběh, kvůli kterému jsme ZDE a měnit přitom své okolí k lepšímu

Říj 5, 2016

V posledních letech jsme svědky toho, jak staré pořádky končí a něco nového se nasouvá. Není sice zatím jasné CO VŠE z toho starého zaniká, co však zřetelné je, že tyto krize jsou patrné snad ve všech těchto život podporujících oblastech a systémech:

 • ekonomika - prodělala a hlubokou fin. krizi a další se očekávají...
 • bezpečnost - vzrůstá terorismus, války, nesnášenlivost...
 • sociální sféra - je nutná důchodová reforma, současní pracující mají jen temné výhledy důchod, roste mezinárodní migrace a z toho pramenící tlaky...
 • zdravotnictví - je neudržitelně nákladné, zkorumpované a neuzdravující...
 • vzdělání - nemotivující systém vzdělání, nedostatečné a negenerující konkurenceschopné lidi...
 • náboženství - u nás skomírající, jinde zprofanované nebo zradikalizované...
 • zkažená společenská atmosféra - roste strach, nesnášenlivost, podrážděnost, zoufalství...
 • nefunkční politika - to co se odehrává je výsměch, populismus a nekompetence...
 • ekologie - rostoucí problémy ze změn klimatu, kritická míra znečištění živ. prostředí, probíhající hromadný úhyn života na Zemi...
 • hodnoty - konzum, pokrytectví, po mě potopa...

Jednomu se může zdát, že to zatím vře víc venku než u nás. Nežijeme však na ostrově, ale ve stále více propojeném světě a tyto krize se dějí po celém světě a dotýkají se i nás.

Jsou přitom tak hluboké, tak prazákladní, tak rozsáhlé a tak komplexní, že si je ještě před 10ti lety nedovedl představit nikdo ani v těch nejdivočejších snech. Jsou stejně, ne-li více, dramatické než ty, které způsobil pád železné opony  v ´89.

Tato končící stabilita ve světě v nás přirozeně budí obavy z toho co bude dál. Mnoho se mění, komplikuje.

Máme obavy ze stupňující se migrace, teroristických útoků, bujících válek, z politické a ekonomické nestability a nikdo ze současných autorit, nikdo z lídrů nám nenabízí srozumitelnou, uvěřitelnou, smysluplnou a přijatelnou VIZI “Co s tím a co dál“.

Společnost, která ztratila vizi své pozitivní budoucnosti, zanikne! BARBARA MARX HUBBARD

Zdá se, že spějeme nikam

Všichni bychom si přitom přáli, aby to tak nebylo, ale naše problémy probíhají a probíhat budou, bez ohledu na to co si o tom Ty anebo já myslíme.

Lze na to vše ale nahlížet i z opačného úhlu: jako vždy přinášejí tyto krize také PŘÍLEŽITOSTI ovlivnit probíhající změny směrem k lepšímu. A v tomto smyslu jsou naše generace "privilegované".

Zažili jsme v krátké době takové pád železné opony, transformaci společnosti z jednoho režimu do jiného, proměnu ekonomiky z centrálně plánovaného hospodářství do tržního. To jsou zásadní, fundamentální celospolečenské proměny.

Stejně zásadní jako ty, které se ve světě právě dějí...

Jsme svědky jednoho velkého metaporodu

Proč meta? Tohle jsou změny, které se svým rozsahem a hloubkou mohou přirovnat k přerodu do něčeho úplně nového. Ten rozsah a hloubka probíhajících celospolečenských krizí je skutečně globální a má široký přesah.

Proč porodu? Protože to je také absolutní proměna stavu a docela pěkně se tyhle procesy na sebe podobají.

Všímej.

Každému zrození vždy bezprostředně předcházejí kontrakce. Stejně tak my poržíváme obrovské tlaky ve společnosti (války, migrace, ale i frustrace).

Porod můžeme nahlížet z pohledu toho kdo přivádí na svět to nové - matky, ale můžeme se na to kouknout i z pohledu novorozeněte. A stejně tak se můžeme dívat i na naši situaci. Jsme přirozeně zvyklí dívat se na to z pohledu toho co známe, toho co končí.

Co asi prožívá plod, kterému až doposud harmonické teplé místo v bříšku začalo být postupně těsné a později ho něco většího než on začalo mačkat a vytlačovat z jeho útulného "domova"? Když se ho matčiny křeče, to něco co si ani nedokáže představit snaží donutit opustit to známé a bezpečné místo?

Že to jde do háje!

Že staré dobré časy skončily. Má obrovský strach, kope, brání se... a později, když už křeče dosáhnou vrcholu a zahlédne "světlo na konci tunelu", co ho asi tak může napadnout?

Bože, umírám! To je konec! Život není fér, jsem tak mladý...

A pak zde máme jiný pohled. Pohled milujících rodičů, kteří se na vše dívají z BUDOUCÍ PERSPEKTIVY. Ví, že nezbývá než si projít porodem, který je těžký a nebezpečný, u kterého vždy teče krev, ale ví že oni a další okolo jsou připraveni na to co se děje a s láskou a důvěrou sledují jak na svět přichází nová lidská bytost.

Doslova naděje.

Oni vědí, že je vše v pořádku, že je to přirozené a nezbytné, že se to přežije a že tím startuje obrovsky poteciální nový život. Radují se z toho a udělají všechno proto, aby tahle bytůstka mohla vyrůst a vzlétnout k výšinám žít své sny.

Jako u každého porodu se samozřejmě vše může zvrtnout, protože život přece nedává žádné garance. Ale patří tohle sýčkování k porodu? Ne!

Čemu nebo komu by to pomohlo?

A stejně tak nedává smysl sýčkovat v naší situaci. Stejně jako v roce ´89 se časy zase zatraceně mění a my máme znovu ojedinělou příležitost reálně ovlivňovat to jak bude vypadat náš svět a co vše z něj vzejde.

Díky bohu, že jsme na proměny nedávnou historií poměrně připraveni!

Na život je třeba nahlížet z pohledu budoucnosti, pohledu rodičů a tvořit ho. Z pohledu budoucího stavu ke kterému směřujeme, tak jako se zmínění rodiče u porodu koukají na sotva narozené malé a ví, že spěje do dítěte, které bude úžasné, radostné a že jako dospělý, zralý člověk může dokázat doslova cokoliv.

Takto nahlíženo se to spíš stane! Vždyť nás naši rodiče právě svými názory formují a připravují na to co přijde a co si pak sami způsobíme. Budoucnost je třeba tvořit a snažit se o ni, ne na ni čekat...

A tak, jestli jsme si Ty a já v něčem podobní, tak si taky možná někdy říkáš co je potřeba udělat proto, aby naše budoucnost byla světlejší?

Protože ono to z pohledu dneška nevypadá růžově, co si budem namlouvat.

Co je tedy možné dělat proto, aby se svět měnil v perspektivnější, tvořivější a mírumilovnější místo k životu. než byly doposud?

Co dělat aby do něj a v něm reálně proudilo mnohem víc pohody, radosti, tvořivosti, bezpečí, spolupráce, spokojenosti a štěstí?”

Zejména potom, co se mi narodili děti, ve mě začala neodbytně sílit otázka co mohu já osobně a reálně dělat proto, abych jim tvořil světlejší budoucnost? Čím můžu prakticky a reálně přispět?

To nejčastější co nás obyčejně napadá je – zabezpečit domov, zdraví, pohodu a vzdělání. Tak jsem to udělal. Jenže ono to neodeznělo.

Ta otázka mě pronásledovala, zatím co jsem žil svou každodenní rutinu a nešlo na ni zapomenout. Připomínala se. Má nečinnost a přešlapování ve mě vytvářeli a posilovali pocit, že jsem sešel ze své cesty.

Cítil jsem móóóc dobře, že nežiju to, co žít mámZačal jsem být víc a víc frustrovaný, nešťasný, popuzený, nenaplněný. Moje práce mě přestala bavit, tápal jsem co jiného mám dělat.

a pak jsem na to přišel...

Chybí mi INSPIRACE

Inspirace toho jaké to MŮŽE být! Inspirace toho jak má vypadat ten budoucí stav. "Vždyť já nevím kam chci jít tak jak tam můžu dojít?" uvědomil jsem si.

Jaký má být ten svět zítřka, v čem má být lepší než ten dnešní a co pro to můžu dělat já na své vlastní osobní úrovni, ale co pro to také mohu dělat ve svém okolí, na které mám dosah a nějaký vliv?

A pak mi to došlo!

Chceš světlou budoucnost? Staň se světlem a šiř osvětu! Hledej inspiraci jak v sobě rozpoznat a aktivovat to nejlepší a nejčistší a začni to to žít a zdostupňovat. Stejně chceš být příkladem dětem tak to zdostupni i svému okolí a třeba zažhneš svým příkladem i ostatní..

Protože právě a jedině takto můžeme každý reálně přispět k tomu jaká bude ta nově rodící se éra. Jedině takto můžeme skutečně ovlivnit a ovlivňovat to, jestli a do jaké míry, bude budoucnost světlá.

Když si každý

 1. uvědomíme NEOPAKOVATELNOST svého života,
 2. rozpoznáme svůj jedinečný DAR v něm a
 3. když se naučíme se ho manifestovat, tedy směle a poctivě ŽÍT.

Když bude dostatečné, kritické množství lidí aktivně žít svůj skutečný příběh, kvůli kterému jsme ZDE, promění toto kritické, zlomové množství postupně celek (viz Teorie šíření inovací, Everett 1962)

Jak jsem tehdy před lety k mému úžasu zjistil, je tento nový způsob bytí ve světě už vyučovaný a trénovaný skutečnými lídry dneška.

A spadla mi brada, když jsem zjistil, že je už miliony lidmi a tisíci firmami na planetě praktikovaný! A nadchlo mě, jak je úžasný, jednoduchý, přitažlivý a naplňující, a právě díky tomu se samovolně a raketově šíří! Odkrývá totiž těm kdo takto žijí lidstvem dosud netušené kapacity a obrovský potenciál pro každého jedince, a tím i pro celou společnost.

Je to nový vzor, nový model bytí, který se rodí z poučení se z krizí, které způsobuje ten současný dosluhující způsob.

Krize jsou skutečně motorem evoluce, jak tvrdí evoluční biologové. Samozřejmě a vždycky byly! Přirozeněně proto, že organismy nejsou nuceny se měnit, dokud nejsou zahnány do kouta.

Nejen my lidé jsme líní...

Ale my už v tom koutě tentokrát jsme, už se to na nás valí ze všech stran a čím dál tím lépe to rozpoznáváme a přiznáváme si to. Čím dál víc se o tom mluví už i v tradičních mediích.

Záplavy, hurikány, sucha, výpadky elektřiny...

Dobrá zpráva však je, že tento nový způsob života je mnohem příjemnější, tvořivější a zábavnější. A ještě lepší zpráva je, že my všichni, opravdu každý z nás i Ty, máme POPRVÉ V HISTORII LIDSTVA k dispozici vše potřebné k tomu, abychom proměny do toho nového na osobní i společné úrovni dosáhli ještě v tomto životě!

Silná slova?

Jen si to vem: od současně žijících inspirativních a moudrých duchů, skrze které proudí do světa toto nové transformační poznání, přes plný přístup ke všem tradičním duchovním poznáním, přístup ke všem informacích a každému jen na klik daleho, nepřebernému množství příležitostí praktikovat cokoliv v životě chceme.

Žijeme v dostatku, obklopeni informacemi a příležitostmi a začínáme si plošně přicházet na to, že v materiálním zabezpečení se šťastný život neskrývá a hledáme opět v duchovních vodách.

Jen si vem jak oblíbené a vyhledávané jsou dnes knihy s duchovní tématikou. A nemluvím hned o Bibli...

Ten výčet je obrovský a začíná jakoukoliv knihou od Paulo Coelho, přes Don Miguela Ruize, Eckart Tollea a jistě by jste mi doplnili desítky možná stovky jmen dalších úžasných autorů dnešní doby.

Copak to tak masivní bylo dřív?

Vzpomeň si co lidé řešili v polovině devadesátek? Byznys, majetek, dobývat svět.

Ale pozor, nejen u nás, ale i ve světě... Ledy se dali do pohybu někdy kokem roku 2000, kdy lidstvo podvědomě očekávalo bod zlomu - Nové milenium a co pak...

Dlouho se podvědomně vnitřně připravovalo na "něco nového" a konec toho starého. Akcelerovalo to pak rokem 2012 kdy samozřejmě nedošlo očekávanému "konci Mayského kalendáře" a konci světa. Kdepak, svět neskončil, jen...začala nová éra. A ta stále probíhá a my právě proříváme její zrození. Jsme uprostřed křečí...

Z té záplavy negativních emocí, které vychází z urputného, ale neudržitelbého "trvání na tom starém osvědčeném" se napříc oblastmi lidského života a tvoření probleskuje obrovský rozkvět nových a udržitelných přístupů:

 • v práci s energiemi (mám na mysli solární, větrné, thermo atp.),
 • zájmu o ekologické žití a bydlení (elektoromobily, energeticky nezávislé domy atp.),
 • zdravou výživu
 • osobní a duchovní rozvoj
 • ...a mohl bych pokračovat, uvědomělí lídři vedou své firmy k uvědomělému chování
 • ...a doplň si to sama / sám

A ukazujeme se, že tyhle témata jsou netušeně potenciální, začínají být sexy a proto obrovsky magneticky přitažlivé plošně pro ostatní lidi. Protože jak jako společnost stárneme začínáme mít o tyhle otázky přirozeně zájem (a populace stárne, podívej se jen na ČR, ale stejná tendence je v celém rozvinutém světě = nejen na "Západě").

Jen porovnej dnešek s tím, co lidé řešili před dvaceti, třiceli lety! Probouzíme se svým způsobem ze středověku. A to všechno je nyní akcelerované masivním rozvojem komunikační technologií a prostředků, na které se také rychle adaptujeme.

Zrovna my češi jsme národ, který patří ke světové špičce v tom jak se umí adaptovat i na nové technologie.

Žijeme v informační době. Lidé konzumují informace, in-formují se. Rozumněj mění sebe (formation) tím, jaké myšlenky do sebe (in) příjímají = in-formation.

Děje se to. Bezpochyb se to šíří a zrychluje se to! Začínáme rozpoznávat, že prožíváme doslova novou Renesanci.

“Díky internetu a mobilu v ruce, držíš doslova moudro celého lidstva ve své dlani!” BARBARA MARX HUBBARD

To poslední co nám chybí

Co však ještě nemáme dostatečně rozvinuté, je SÍLA HNUTÍ LIDÍ SPOLEČNĚ ZAMĚŘENÝCH na objevování a integrování toho nového. Určité momentum, kinetickou energii hnutí, které dokáže integrovat všechny střípky tohoto nově vznikajícícho paradigma a spojit je jako puzzle do jednoho velkého obrazu toho co se rodí.

To co nyní potřebujeme je společně skládat a představovat všem tento nový, perspektivnější způsob žití v tak neodolatelném, tak přitažlivém, tak zábavném a tak perspektivním světle, že žít postaru by bylo prostě…

hroznej středověk!!!

A to je pravý důvod, proč existuje EvolučníProměna.cz

Chci vytvořit a posílit v Česku hnutí, platformu, která pomůže všem inovátorům, objevitelům, změnotvůrcům, léčitelům, učitelům, umělcům, lídrům a vůbec všem tvořivým, láskyplným lidem najít jeden druhého a společně tak vytvořit obrovskou síť podpory, která nás bude vzývat k naplňování našich nejvyšších a nejčistších aspirací.

A každodenně nám pomáhat žít svůj příběh poctivě a z největší hloubky naší duše.

Je třeba upgrade

Současné dění ve světě, všechny ty negativní i pozitivní změny, které v něm probíhají – snaha o udržitelnost, snaha o mír a spolupráci, rozvoj lidského potenciálu, hledání způsobů uvědomělého podnikání, snaha o sociální spravedlnost, celostní přístup k medicíně atp. – lze vidět také jako součást jakéhosi velkého “upgradu našeho operačního systému”. Operačního systému, na kterém běží naše mysli, naše srdce a naše kultury.

Ten starý “Windows”, na kterém jedeme, už evidentně nevyhovuje, je nákladný, náročný na údržbu a nestačí na výzvy, kterým my jako jedinci, ale i my jako společnost čelíme.

Je překonaný, brzdí nás, "padá" a kolabuje a způsobuje doslova život ohrožující stavy!

A teď už jednoduše nastal čas na upgrade tohoto “operačního systému lidstva” a SOUČÁSTÍ našich životů je, abychom ho objevili, instalovali, rozběhli a naučili se využívat jeho nových větších kapacit.

 

“Věci nezměníš tak, že budeš bojovat s existující realitou. Aby jsi něco skutečně změnil, vytvoř nový model, který ten současný udělá prostě zastaralý.”    BUCKMINSTER FULLER

To proto jsem založil a provozuji Evoluční Proměnu.

Aby pomohla v tomto probíhajícím metaprocesu probudit a aktivovat to nejlepší co v jednotlivci je a tyto jednotlivce proměnit v síť spolutvořících přátel.

Touto cestou aby pomohla zvládnout tuto historickou výzvu, které čelíme a zvládnout ji včas a přitom úžasnou a zábavnou formou.

Ve VIZI 2020 počítám s tím, že toto hnutí lidí vybudujeme nejprve skrze web, následně se dostaneme do tradičních medií a nakonec budeme tvořit síť lokálních center rozvoje po celém Česku.

Je to převzatá strategie, která již probíhá několik let v mnoha zemích po celém světě a která se osvědčila.

Cílem v každé fázi tohoto rozvoje je PODPOROVAT SDÍLENÍ A PROPOJOVÁNÍ lidí, myšlenek a zdrojů, které tyto proměny umožňují.

Stůj u zrodu naší vlastní proměny

Přidej se tedy i Ty a pomoz nám sešlápnout pedál naší probíhající evoluční proměny na maximum a vytvořit tak sílu, energii směřující k nové kultuře postavené na vyšší úrovni vědomí.

Převezmi také osobní odpovědnost na své úrovni za vytvoření bodu zlomu v naší vlastní historii! Jestli s Tebou tyhle slova jakkoliv rezonují, jestli cítíš, že by ses toho měl-a účastnit také, pak to stejně jako já dlužíš nejen sobě, ale i našim dětem.

Skrze EvolučníProměnu.cz jsme součástí celoplanetárního hnutí a TO JE DŮLEŽITÉ! Jsme tak součástí STEJNĚ ZAMĚŘENÉ snahy lidí doslova z celé planety změnit stav věcí stejným směrem.

Podle nejznámější sociální teorie zavádění inovací (Diffusion of Innovations, E. M. Rogers 1962) se společnost postupně promění až po získání kritického množství lidí pro danou věc.

Existuje tedy tzv. bod zlomu a existují také určité milníky, kterých je k tomu třeba dosáhnout, když to myslíš vážně...

Ten první milník je získat pro tu novotu 2,5% z celku. To jsou inovátoři. Smělí a tvořiví lidé, kteří jsou pro své okolí inspirací.

Kdybychom do roku 2020 takto pozitivně ovlivnili životy jen 2,5% populace v Česku a pomohli jim dozrát do svého plného Já, pomohli jim aktivovat jejich potenciál naplno a žít tak jejich skutečný život, znamenalo by to, že máme v Česku 250.000 zralejších lidských bytostí odhodlaných spolu-objevovat a manifestovat zde ten nový způsob žití.

„Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?“  G.B.SHAW

Proč NE?

Není už skutečně nějvyšší čas posunout se za hranice lidstva složeného z malých, ublížených a izolovaných eg, do světa založeného na hlubokém propojení dozrálých lidských bytostí?

Do světa prostoupeného úžasem, dobrodružstvím, tvořivostí, láskou, podporou a krásou? Pojďme konečně tvořit naši vlastní evoluční proměnu VĚDOMĚ!

Jednoduše tak, že to nejlepší a nejčistší co je v nás budeme každý za sebe zářit a manifestovat do světa okolo nás. Jedině tak proměníme celek, na který TEPRVE NÁSLEDNĚ budou reagovat vládní a politické struktury.

Protože političní představitelé jsou vždy reflexí toho co chce jejich národ. I ten Zeman, Putin a Trump jsou jen ztělesněním nálad a postojů společností, které je vynesli na svůj vrchol.

A ano, ať jsou naše snahy postavené na podnikání, protože to je to, co to dělá udržitelné pro všechny.

Pravým smyslem podnikání je přece manifestovat vyšší smysl existence skupiny lidí, kteří se svobodě seskupili za účelem dosažení společné vize, společného zájmu a záměru.

No není to tak?

Život každého z nás má význam jak pro nás jednotlivce, tak pro celek. Jakýsi vyšší smysl. Tvoříme společně skupiny, organismy a proto mají i skupiny lidí vyšší smysl. Jednoduše pramenící z toho jaký výzman, funkci mají pro společnost.

Cílem Evoluční Proměny je tedy také objevovat a ztělesňovat nejčistší principy podnikání jako udržitelné služby lidem.

To prakticky znamená, že za každé situace a na každé úrovni, které dosáhneme, sloužíme pozitivní proměně: Tvé, Tvých blízkých, Česka a tím přispíváme k proměně celého světa.

Sdílíme toho s našimi souputníky hodně zdarma. A když nabízíme své služby, kreré jim mohou pomoc na jejich cestě zrání, pak za velice rozumné ceny vzhledem k jejich světové úrovni kvality.

Kdyby se však někomu někdy zdálo, že jsme našich příslibů nedostáli, CHCI O TOM VĚDĚT, abychom se mohli zlepšovat! Děkuju Ti za pozornost.

Žij svůj příběh a žij ho směle!

Lukáš

Vize Evoluční Proměny do roku 2020

OBJEV NAŠI VIZI PRO TUTO DEKÁDU

Lukáš Janošík

Lukáš Janošík

zakladatel Evoluční Proměny

Na svět jsem přišel s darem "pomáhát lidem vidět svět v lepším světle". Tohle poslání jsem si nedávno "downloadoval" při jedné k tomu určené technice. 

Legrace je, že se od roku 2000 živím vývojem slunečních brýlí ( např. RELAX a R2), takže aniž bych to před tím věděl, život mě sám dovedl k tomu manifestovat tenhle můj dar v tom světě "pod sluncem". 

Před 40tkou se skrze mě a začala rodit EvolučníProměna.cz, pomocí které opět pomáhám lidem vidět svět v lepším světle, tentokrát ten duchovní, nehmotný.

Mými nejmilovanějšími rolemi je však být tátou dvěma úžasným dětem a partnerem mé skvělé ženě.

TOHLE JE VÝTAH V EVOLUCI TVÉ DUŠE

Objev s čím můžeš začít ještě dnes:

Related Posts

Pin It on Pinterest

Share This

STAŇ SE INSPIRACÍ OSTATNÍM

SDÍLEJ a pomáhej šířit tyto myšlenky ve svém okolí!